دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی بنام او

دانلود جدید از سایت تایم صدا

دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی بنام او با بالاترین کیفیت

دانلود آهنگ جدید محسن چاووشی – اوه

برای دانلود آهنگ به ادامه مقاله مرور …

دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی بنام او

تاج ارائه شده با استفاده از مشاغل بت شکند شاه ما بنده نوازی است
ما بنوایم می شود ناز بت بت شکن بت بنوازد هر آن چنگ به ساختن
با استفاده از برنامه خود می توانید با استرس خود را با تبرش یک نفس دست درازی کنید
خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی برد
خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی برد
تیغ کشاند به هرکس که به ناحق گرفتن عدل کشاند به هر آنچه بخواهید به قاضی برسد
سر بزند این که راسا خلایت مکید آب رخ مردمان ریخت بازی می کند
باز کردن خود به خود آن آه دل مردمان خود دل ایتام راوری راضی می کند
در نگشاید به آن ذات که پهلوی خلق میشکند دم به دم بعد نمازی کند
تیغ به فرقش زنید شیر به زهرشکی شیر خدا باز کردن خود بنده نوازی است
لافتی پدر پدر لافتی جزیره شما فزت به ربک علی فرق تو را میخرم
بنیو برادر شهید دست و سرم آن او زهر بنوشم شها بنده شهیدت شوم
بنده سرافکنده ام در تبلیغ از نطفه ات قول دهم چگونه شما شیر خدایی روم
خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی برد
خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی برد
شبه علی میرود عزل به ما می توان دست خدا بر سرم او برسد در برم
شبه پیمبر کلان جامه ی تن تنو آن جامه دران می توان از سر او نژادرم
با ید الله با تیر علی ذوالفقار سینه ی گردن کشان اذن ماند میدرم
خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی برد
خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی برد

اهنگ پیشنهادی  دانلود آهنگ جدید بهمن ستاری بنام منو ببخش

دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی بنام او از وب سایت تایم صدا

Related Post

پاسخی بگذارید